• Climator Appliction Room Sv
Climator room

INNEKLIMATSYSTEM FÖR BYGGNADER

ClimSel utvecklades initialt för energilagring i byggnader. Genom sin förmåga att lagra kyl- eller värmeenergi – och förflytta energin i tiden – är ClimSel en mycket energi­effektiv del av dagens inneklimatlösningar.

Energilagring i ClimSel är ett bra exempel på hur solenergi eller nattkyla kan lagras i vattenburna system och sedan utnyttjas under den del av dygnet då energin behövs. ClimSel kan också integreras i byggnadskonstruktioner och tar då upp överskottsenergi under användning och avlämnar energi under natt/viloperiod.

ClimSel kan därför bidra till lägre energiförbrukning och mer energieffektiva inneklimatsystem.

”Inneklimatlösningar med ClimSel har en mycket stor potential när det handlar om effektiv energilagring”

Integrerad ClimSel

Integrerad ClimSel

ClimSel kan även integreras i byggnaders bjälklag, golv eller tak. Det fungerar då som ett temperatur­utjämnande system som tar upp den överskottsenergi som människor och utrustning avger. Genom att t.ex. bygga in ClimSel i golvelement eller klinkers kan materialet ta upp överskottsenergin och hålla rumstemperaturen behaglig även vid hög belastning. Med ClimSel kan en dygnsmässig utjämning av temperaturvariationer skapas.
Lagring av gratisenergi

Lagring av gratisenergi

Genom att fånga exempelvis solenergi via vattenburna solfångare kan energin smidigt lagras i vattentankar tillsammans med ClimSel. Det gör att den solenergi som fångas under dagen, genom ClimSels fasförändrande egenskaper, kan lagras och utnyttjas under den del av dygnet då uppvärmning behövs. Det ger avsevärt reducerade energikostnader liksom smidig anslutning till befintliga vattenburna system.
Fastighetsdrift med utmaningar

Fastighetsdrift med utmaningar

Utmaningarna för dagens fastighetsdrift är stora. Krav på sänkt energianvändning och miljövänligare drift, ökande energipriser och dessutom alltmer skärpta myndighetskrav och EU-regler är exempel. Att utnyttja tillgänglig gratisenergi eller lågtariffenergi med hjälp av ClimSel-lösningar är en smart väg att gå. Då kan solenergi, överskottsvärme, uteluftskyla eller billig fjärrvärme lagras enkelt och användas när den verkligen behövs.

room 4

ROOM CASE – SWEROD

Företaget Swerod har i samarbete med Climator utvecklat lösningar för energilagring av byggnader. Med ett Swerod-system kan energikostnaden reduceras avsevärt och tillgodose behovet av både värme och kyla, såväl sommar som vinter. Genom lagringstankar fyllda med vatten och Swerod-stavar fyllda med ClimSel görs enkelt anslutning till vattenburet system, och energin – solenergi, överskottsenergi, lågtariffenergi – kan flyttas i tiden till de tidpunkter då den verkligen behövs. Swerods system är utvecklat för såväl bostäder, kontor samt kommersiella och offentliga lokaler. www.swerod.com

room 5

ROOM CASE - COOLDECK

Genom placering av ClimSel under innertaken på en kontorsbyggnad i Stevenage, England har behovet av luftkonditionering nästan eliminerats. ClimSel lagrar kylenergin under natten och avger sedan denna under dagtid när belastningen och behovet av kyla är som störst.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Room

climsel c21  climsel c24  climsel c48  climsel c58

climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50