FRÅGOR OCH SVAR

Här får du svar på några vanliga frågor kring ClimSel och de lösningar vi levererar.

Kan man köpa ClimSel i lösvikt?

Nej, vi säljer endast våra ClimSel-produkter i form av ClimSel-batterier, d.v.s. applikationsanpassade, hermetiskt tillslutna påsar i aluminiumfolie. En central del av vårt erbjudande är att föreslå, utveckla och leverera ClimSel i förpackningar som vad gäller yttermått och volym är optimalt anpassade till den aktuella kundapplikationen.


Vilka ClimSel-applikationer säljer ni?

Vi utvecklar lösningar och applikationer i projektform, gemensamt med kund, utifrån varje kunds unika behov. Vi säljer därför i huvudsak inga applikationer med ClimSel, utan producerar och levererar endast kundinitierade applikationer där ClimSel och dess förpackning ingår som en del av lösningen.


Hur förpackas ClimSel?

All våra produkter levereras i form av ClimSel-batterier, d.v.s. applikationsanpassade, hermetiskt tillslutna påsar i aluminiumfolie. Climator kan också leverera i andra typer av material, t.ex. plast. Då plast emellertid inte är fullständigt hermetiskt kan funktionen påverkas.

Storleken på våra maskinförpackade ClimSel-batterier är enligt nedan:
Längd: 100-500 mm
Bredd: 70, 80, 115, 125 och 150 mm
Vikt: 100-1000 gr
Projektanpassade storlekar kan göras efter önskemål.


Hur distribueras ClimSel?

Climator säljer inte ClimSel på bulk. Beroende på specifikt kundbehov kan vår produktionsanläggning fylla ClimSel i andra typer av behållare och förpackningar, än i den typiska ClimSel-batteriförpackningen. Observera att ett ifyllnadshål på minimum 20 mm krävs för projektanpassad fyllning, och att icke-hermetiska behållare eller förpackningar kan påverka ClimSels funktion över tid.


Vad kostar ClimSel?

Våra produktpriser varierar beroende på kombinationen av:

- ClimSel-typ
- Förpackningsmaterial
- Förpackningsstorlek
- Ordervolym alt. årsavtalsvolym

Då vi inte säljer våra produkter på bulk behöver vi ovanstående fakta för att kunna ange faktiskt pris.


Hur påverkar ClimSel miljön?

ClimSel är en vattenlöslig, icke brännbar, oorganisk produkt baserad på salter. Den har minimal inverkan på miljön, har inga skadliga emissioner och är ej skadlig vid hudkontakt. Vidare är ClimSel genom sin hållbarhet ett mycket bra miljöval. Jämfört med alternativa produkter på marknaden ger ClimSel ett försumbart CO2-avtryck och kan t.ex. vid applikationer för uppvärmning och kylning av byggnader medverka till avsevärt reducerad energiförbrukning.


Hur länge fungerar ClimSel?

Beroende på användningsområde, hantering, typ av PCM, typ av förpackning och applikation så varierar mängden cykler. Rätt förvarad i oskadad förpackning är ClimSel stabil över tiden. Detta ger en mycket fördelaktig användarekonomi och är därför en produktlösning med inbyggd långsiktig hållbarhet.


Kan jag som student få mer detaljerad information om era produkter?

All grundinformation finns på hemsidan du nu befinner dig på. Behöver du mer specifik information försöker vi bistå med detta i mån av tid, och då vårt kommersiella engagemang så tillåter.


Är det möjligt att erhålla varuprover?

Ja, det är möjligt. Har vi den efterfrågade ClimSel-typen i lager kan vi skicka gratisprover på upp till 2 kg. Notera dock att mottagaren svarar för frakthantering och fraktkostnader. Varuproverna levereras som ClimSel-batterier och med ClimSel-mängder beroende på vår aktuella lagerhållning.


Allmänna leveransvillkor

Klicka här för våra allmänna leveransvillkor»

climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50