LÖSNINGAR INOM TEMPERATURSTABILISERING

Vi skapar kundanpassade och ledande lösningar för temperaturkontroll och temperaturstabilisering inom områdena Transport, Room, Body och Equipment. Med vår PCM-produkt ClimSel i centrum ”förflyttar vi energin i tiden” och skapar specifika kundlösningar för temperaturstabil ­transport – cold chain, uppvärmning/avkylning av byggnader, personligt värme- eller köldskydd, värmeskydd för elektronik och mekanik m.m.

Genom vårt know-how, materialkunnande och innovationsförmåga utvecklar vi lösningar i projektform, gemensamt med kund, och utifrån varje kunds unika behov. Det gör Climator till en av de ledande aktörerna på världsmarknaden inom temperaturstabiliserade lösningar. Vi ger dig den temperatur du vill ha, när och där den behövs. Har du en en applikation eller en idé om en applikation – så kan vi ge dig den optimala temperaturlösningen!
Johan Brunberg
VD, Climator Sweden AB

Climators ClimSel, ett fasförändrande PCM-material, förflyttar energin i tiden och ger trygg, säker temperaturkontroll.

Transport

Temperaturskydd av känslig och värdefull last under transport – medicin, livsmedel, organ etc. Med ClimSel PCM skapas ett mikroklimat där lasten hela tiden befinner sig i rätt temperatur­intervall, oberoende av omgivande temperaturer.

Room

Energilagring i byggnader – inbyggt i konstruk­tionen eller i lagringstankar. Genom förmågan att lagra kyl- eller värmeenergi är ClimSel PCM en mycket energieffektiv och smart del av dagens inneklimatlösningar.

Body

Skydds- och komfortplagg med integrerade ClimSel PCM-element kan ge yrkesmän, idrotts­män och arbets- eller sällskapsdjur ett autonomt system för skydd mot värme- eller kylbelastning. 

Equipment

Kylning och temperaturstabilisering av elektronisk och mekanisk utrustning. ClimSela PCM ger säkert skydd vid tillfälliga temperaturtoppar, samt cykliska svängningar i omgivande temperatur.

climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50