FRYS- OCH SMÄLTFÖRLOPP

Varje enskild ClimSel-produkt har ett unikt fasförändringsförlopp och specifika termodynamiska egenskaper som gör dem lämpade för kundapplikationer inom olika temperaturintervall. Produkternas unika fasförändringskaraktäristik exemplifieras med de kurvor som återfinns på varje produktblad. Här förklarar.

vi fasförändringsförloppet genom ClimSel C7 som exempel. Röd kurva anger den s.k. smältkurvan där den omgivande värmebelastningen är högre än det önskade temperaturbehovet. Blå kurva anger den s.k. fryskurvan där den omgivande värmebelastningen är lägre än det önskade temperaturbehovet.

climsel c7
ClimSel C7 är ett vanligt materialval inom transport. Det kan exempelvis vara för att med hjälp av ClimSel C7 skapa ett mikroklimat inom temperaturintervallet 2–8°C / 35–46°F.

climsel 2

r1

För transport, där den omgivande temperaturen i lastutrymmet är varmare än det önskade temperaturbehovet,
så laddas ClimSel C7 i en temperatur under 3°C / 37°F. Lasten placeras i en transportlåda med ClimSel och transporten påbörjas.

r2

ClimSel C7 befinner sig nu i fryst (stelnad) form och de unika egenskaperna hos ClimSel visar sig.
Den omgivande temperaturbelastningen (värmen) medför nämligen inte att PCM:et ökar nämnvärt i temperatur.
Energin åtgår istället till själva fasförändringen och smältningen påbörjas.
Klimatet i transportlådan bibehålls därför inom det bestämda intervallet och ingen påtaglig värmeökning sker.

r3

Först när PCM:et helt har smält – och fasförändringen genomförts – börjar temperaturen stiga.

climsel 3

b1

För transport, där lasten skall skyddas mot kyla sker det omvända. ClimSel C7 laddas i en temperatur överstigande 9°C / 48°F.
Lasten placeras i en transportlåda med ClimSel och transporten påbörjas.

b2

ClimSel C7 befinner sig nu i smält form. Den omgivande temperaturbelastningen (kylan) medför att stelningen påbörjas.
Energin åtgår istället till själva fasförändringen och smältningen påbörjas.
Klimatet i transportlådan bibehålls därför inom det bestämda intervallet och ingen påtaglig värmesänkning sker.

b3

Först när PCM:et helt har stelnat börjar temperaturen sjunka.

climsel 4

Den fasförändringskurva som visas på varje produktblad åskådliggör både frys- och smältkurva, och det typiska intervallet för temperaturstabiliseringen.
I exemplet ClimSel C7 är detta 2-8°C / 35–46°F.

climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50