• Climator Appliction Transport Sv
Climator transport

TEMPERATURSTABILA TRANSPORTER

ClimSel är utmärkt att använda för att skydda känslig och värdefull last för temperatursvängningar under transport – t.ex. temperaturkänsliga läkemedel, dyrbara livsmedel och humana/animala organ.

Genom kundanpassade koncept för temperaturstabila transporter kan kostnadseffektiva, moderna och miljövänliga alternativ utvecklas för traditionell kyl-, frys- eller värmetransport. ClimSel PCM placerar Cold Chain-lösningar i en klass för sig, och kan skapa en unik transportlösning med inbyggt mikroklimat, helt anpassad efter lastens krav på temperatur- och tidsintervall. ClimSel kan därför möjliggöra att temperaturkänsliga transporter kan ske i allt från ett kallt lastutrymme på ett flygplan, till ett varmt lastbilsutrymme i het sommarvärme.

Med ClimSel befinner sig den värdefulla lasten hela tiden i sitt korrekta temperaturintervall, oberoende av omgivande temperatur. Det ger enklare, säkrare och mer ekonomiska temperaturstabila transporter.

”ClimSel är ett överlägset högteknologiskt material att använda för att skydda värdefull last från temperaturvariationer – ClimSel för optimal Cold Chain”


Kundanpassad ClimSel-lösning

Kundanpassad ClimSel-lösning

Med hjälp av ClimSel kan transportlösningar kundanpassas som ger ett korrekt mikroklimat i lådan. Avstämt mot typisk omgivningstemperatur och transporttid. Det gör att lasten – oavsett om det handlar om kyld, frusen eller tempererad last – helt skyddas mot skadliga temperatursvängningar under transporten.
Miljövänlig lösning

Miljövänlig lösning

ClimSel är ett betydligt mer miljövänligt, modernt och kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionella kyltransporter, eller användning av exempelvis farlig kolsyreis. ClimSel ger ett avsevärt mindre CO2-avtryck och kan, vid korrekt lagring, återanvändas under mycket lång tid. Stigande energipriser och ökande miljömedvetenhet talar för ClimSel som framtidens lösning.
Cold chain hela vägen

Cold chain hela vägen

En transportlösning med ClimSel skapar en temperaturstabilisering som verkligen sträcker sig hela vägen från avsändare till mottagare, och inte enbart från kylterminal A till kylterminal B. I många situationer måste det temperaturstabila mikroklimatet hålla ända fram till användaren. ClimSel är den perfekta lösningen

”ClimSel – den miljövänliga och temperaturstabila lösningen för Cold Chain Logistics”

 

climbox splitskiss 300 v2TRANSPORT CASE
– ClimSel System

ClimSel Box är en lösning för temperaturstabila transporter med ClimSel som nyckelkomponent. Lösningen är helt anpassad till respektive lasts krav på temperaturintervall, transportens tidsrymd och förväntade omgivningstemperatur.

Detta sker med hjälp av ett ”skal” i form av en ytterlåda för att skydda mot stötar och föroreningar. I detta ”skal” placeras en låda i isolerande material, i vilken ClimSel-batterier fyllda med ClimSel placeras i lådans botten och längs dess väggar. Lasten placeras därefter i lådan och thermoskölden blir komplett då ett avslutande ClimSel-batteri placeras högst upp och lådan försluts med sitt lock och ytterlådans lock. Resultatet är ett kundanpassat mikroklimat som slutanvändaren kan lita på ur både ett temperatur- och tidsmässigt perspektiv.

Med ClimSel, och dess möjligheter att skapa mikroklimat, kan därför frakt av olika produkter med skilda temperaturkänsligheter ske i en och samma transport – i bil, lastbil, båt eller flyg

   Se en film om ClimSel Box

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Transport

Climsel C 21     climsel c 18    climsel c7   climsel c10  climsel c21  climsel c24

 

PRODUKTKATALOG

    climsel-system-katalog.pdf
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50