• Climator Appliction Transport Sv

Med hjälp av ClimSel kan transportlösningar kundanpassas som ger ett korrekt mikroklimat i lådan. Avstämt mot typisk omgivningstemperatur och transporttid. Det gör att lasten – oavsett om det handlar om kyld, frusen eller tempererad last – helt skyddas mot skadliga temperatursvängningar under transporten.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Transport

Climsel C 21     climsel c 18    climsel c7   climsel c10  climsel c21  climsel c24

 

PRODUKTKATALOG

    climsel-system-katalog.pdf
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50