HUR FUNGERAR CLIMSEL?

ClimSel kan jämföras med ett batteri. Skillnaden är att batteriet lagrar elektricitet, medan ClimSel lagrar energi. Denna energilagring sker genom de fasförändringsegenskaper som ClimSel och PCM har. Naturens vanligaste PCM – fasförändrande material – är vatten. Vatten går som bekant från fast till smält form, d.v.s. gör en fasförändring, vid runt 0°C. Det utmärkande med denna fasförändring är att den är mycket energikrävande. Den tillförda energin används primärt till att ändra materialets fas (från fast till smält eller vice versa), och inte till att förändra dess temperatur under själva fasförändringen, vilket därmed ger en i princip konstant temperatur.

climsel 1

CIllustrationen visar hur materialet påverkas under fasförändringen från fast till smält tillstånd. Då materialet befinner sig i fast tillstånd, sker en ökning av temperaturen när energi tillförs. När materialet kommer in i fasförändringszonen återgår den tillförda energin däremot till själva fasförändringen‚ d.v.s. den successiva övergången från fast till smält form. Under denna fas sker ingen temperaturökning i materialet. När fasförändringen väl är genomförd och materialet är helt smält, så medför den tillförda energin att temperaturen i materialet återigen börjar stiga.

Genom att utnyttja fasförändringens egenskaper, kan ClimSel de facto förflytta energin i tiden och skapa ett temperaturintervall på just den temperaturnivå som önskas. Fasförändringen sker vid olika temperaturnivåer för de olika ClimSel-produkterna – från ca - 21°C / -5,8°F till plus 70°C / 158°F. Valet av specifik ClimSel-produkt kan därför göras utifrån de önskade temperaturnivåer som gäller för varje applikation.
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50