• Climator Appliction Body
climator body

TEMPERATURREGLERANDE PLAGG

En lång rad yrkesgrupper – brandmän, stålverksarbetare, dykare, kyllagerarbetare m.fl., utsätts för temperaturmiljöer som påverkar effektivitet och hälsa. Men också idrottsmän, arbets- eller sällskapsdjur utsätts för temperaturer som inverkar menligt på komfort och välbefinnande. Applikationsområdet heter Body – där ClimSel ingår i olika typer av plagg. Genom att integrera ClimSel i t.ex. västar, handskar eller filtar, så kan en autonom reglering för komfortvärme eller komfortkyla skapas.

”Yrkesmän och idrottare världen över använder komfortplagg med inbyggda ClimSel-lösningar.”

Många tillämpningar

Många tillämpningar

ClimSel kan framgångsrikt användas som nyckel­komponent i en rad applikationer. Inom t.ex. sjukvård och äldrevård kan ClimSel användas vid både behandling och rehabilitering. Då både kyla och värme kan vara viktiga delar av en behandling, ger Climators ClimSel möjlighet till utveckling av unika applikationer inom området.
Effektiv idrottsutövning

Effektiv idrottsutövning

Effektiv idrottsutövning handlar bland annat om korrekt uppvärmning och avkylning. Genom västar och andra kläder där ClimSel integrerats i plagget minskar skaderiskerna och prestationsförmågan intensifieras. Idag utnyttjas dessa lösningar av idrottsutövare och racerförare på elitnivå.
Temperaturergonomi

Temperaturergonomi

Brandmän, militär och stålverksarbetare är exempel på yrkeskategorier som utsätts för onormala arbetsmiljötemperaturer. Med ClimSel som en nyckelkomponent i arbets- och skyddskläder kan dessa laddas i ett temperaturintervall som motverkar de höga arbetstemperaturerna. För personal som arbetar i kyllager laddas istället arbetskläderna i temperaturnivåer kring rumstemperatur. I båda fallen kan sedan arbete utföras med god temperaturergonomi.

”ClimSel – integrerade lösningar för arbets- och komfortplagg för reglering av kyla eller värme

body 4TBODY CASE – TST SWEDEN

TST Sweden arbetar med tekniskt avancerad skyddsutrustning som kombinerar hög kvalitet och hög komfort. Deras produktgrupp Cooling är baserad på ClimSel-teknik och erbjuder temperaturreglerande plagg med inbyggda PCM-element som effektivt absorberar värme. Yrkesmän som exempelvis polis, militär, brandmän, personal verksamma i smältverk och kolgruvor är exempel på grupper som utnyttjar inbyggd ClimSel-teknik.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Body

climsel c21   climsel c24   Climsel C28
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50