• Climator Appliction Body

ClimSel kan framgångsrikt användas som nyckel­komponent i en rad applikationer. Inom t.ex. sjukvård och äldrevård kan ClimSel användas vid både behandling och rehabilitering. Då både kyla och värme kan vara viktiga delar av en behandling, ger Climators ClimSel möjlighet till utveckling av unika applikationer inom området.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Body

climsel c21   climsel c24   Climsel C28
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50