• Climator Appliction Equipment Sv
Climator equipment

TEMPERATURKÄNSLIG UTRUSTNING

Elektronisk och mekanisk utrustning finns överallt i vår miljö – t.ex. i datorer och servrar, katalysatorer och elmotorer. Denna typ av utrustning kan ha en sak gemensamt – känsligheten för värme. Därför är olika typer av kylning nödvändigt för att både säkra drift och livslängd hos utrustningen. Temperaturstabilisering med ClimSel är ett utmärkt sätt att skydda elektronik och mekanisk utrustning för tillfälliga temperaturtoppar, men också för cykliska svängningar i omgivande temperatur. 

Intressanta möjligheter

Intressanta möjligheter

Vi ser en ökande mängd förfrågningar från ledande elektronikföretag världen över kring applikationer för att temperaturskydda den egna utrustningen. ClimSel ger tveklöst stora möjligheter att temperatursäkra den elektroniska utrustningen och trygga dess drift över tid.
Klimatsäkrat skydd

Klimatsäkrat skydd

Vid placering av utrustning i subtropiskt eller ökenklimat kan utrustningen temperaturstabiliseras genom att ClimSel används som ett isolerande material i själva byggnaden där utrustningen placerats. Detta ger ett effektivt skydd mot såväl dagens värme som nattens kyla.
Skydd mot värme eller kyla

Skydd mot värme eller kyla

Datorer och processorer utsätts ofta för drifts­toppar. Då avges extra mycket egenskapad värmeenergi. Batterier å andra sidan är känsliga för kyla. Båda fallen är exempel då ClimSel-inklädnad runt utrustningen kan ge effektiv temperaturstabilisering och därmed skydd av utrustningen.

”ClimSel är en utmärkt PCM-lösning för att skydda känslig elektronisk och mekanisk utrustning mot såväl värmetoppar som kyla”

equipment 4EQUIPMENT CASE – TELECOM SHELTER

Ett av våra referenscase gällde temperaturstabilisering av elektronisk utrustning i elstationer placerade i ökenmiljö. Genom att använda ClimSel som isolermaterial i själva byggnaden kunde materialet ta upp dagens solenergi, och samtidigt skydda utrustningen för nattens kyla.

Mängden ClimSel anpassades så att den lagrade värmeenergin successivt kunde avges under kvällen och natten. När solen sedan återvände på morgonen började det då stelnade ClimSel-materialet att återigen uppta energi. Ett utmärkt exempel på hur ClimSel förflyttar energin i tiden.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Equipment

climsel c24  climsel c32   climsel c48
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50