• Climator Appliction Equipment Sv

Vid placering av utrustning i subtropiskt eller ökenklimat kan utrustningen temperaturstabiliseras genom att ClimSel används som ett isolerande material i själva byggnaden där utrustningen placerats. Detta ger ett effektivt skydd mot såväl dagens värme som nattens kyla.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Equipment

climsel c24  climsel c32   climsel c48
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50