• "Vi kan göra era applikationsideer till verklighet"

CLIMATOR – LEDANDE INOM PCM

Climator Sweden AB grundades 1979 med fokus på området energilagrande PCM-material. Då lanserade vi också det egna kvalitetsvarumärket ClimSel – ett PCM-material med mycket goda energilagringsegenskaper.
Vi har sedan dess framgångsrikt vidareutvecklat, producerat och marknadsfört ClimSel på världsmarknaden.

Vår affärsmodell bygger på samarbete med våra uppdragsgivare där vi gemensamt utvecklar unika och fullt utkundanpassade lösningar kring ClimSel. Det har inneburit att ClimSel idag återfinns som nyckelkomponent i många applikationer världen över. Temperaturkontrollerade transportlösningar för värdefull last. Inkorporerat i byggnadslösningar för maximal energieffektivitet. Integrerat i plagg för personlig säkerhet och komfort under olika typer av värme- eller kylbelastning m.m. Vi kan PCM och lösningar för effektiv, ekonomisk temperaturreglering.

CLIMSEL – HÖGKVALITATIVT PCM

CM-teknik är en säker, smidig och effektiv lösning för energilagring, temperaturkontroll och temperaturstabilisering. ClimSel är en ledande lösning på området som, tillsammans med vårt stora kunnande kring projektanpassade PCM-förpackningar, ger starka kundfördelar.

Varje ClimSel-lösning är en autonom lösning för energilagring och temperaturkontroll, .som passar alla miljöer och användningssituationer. Genom vårt omfattande know-how och resurser för laboratorietestning kan vi utveckla ClimSel-lösningar helt utifrån varje projekts unika krav och behov.

Vi arbetar inom fyra olika produktområden.

Transport
Room
Body
Equipment

VÅR AFFÄRSMODELL

Vi utvecklar och marknadsför i huvudsak inga egna ClimSel-applikationer, istället är alla våra utvecklings- och projektresurser anpassade för att tillsammans med våra kunder utveckla och sjösätta kundspecifika applikationer.

Vi arbetar som en kvalificerad projektpartner i våra kunders applikationsutveckling. Detta ger kunderna en komplett värdekedja som bygger på våra resurser kring utveckling av PCM-baserade energilagringslösningar. Med ClimSel, vår kunskap och förmåga att förstå olika typer av kundbehov som bas, erbjuder vi en effektiv och komplett projektmodell för utveckling av nya kundapplikationer.

 

climator 1 300x300

Varje kundprojekt är en spännande utmaning där det handlar om att utnyttja vårt tekniska och termo­dynamiska kunnande kring PCM.

Genom grundläggande analys av varje projekts specifika förutsättningar – energilagringskrav, temperaturnivåer, omgivningstemperaturer, tidsaspekter liksom förpackningskrav och logistik m.m. kan vi föreslå optimala lösningar. Vi har hittills genomfört en lång rad framgångsrika utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder.

Transport

Temperaturskydd av känslig och värdefull last under transport – medicin, livsmedel, organ etc. Med ClimSel PCM skapas ett mikroklimat där lasten hela tiden befinner sig i rätt temperatur­intervall, oberoende av omgivande temperaturer.

Room

Energilagring i byggnader – inbyggt i konstruk­tionen eller i lagringstankar. Genom förmågan att lagra kyl- eller värmeenergi är ClimSel PCM en mycket energieffektiv och smart del av dagens inneklimatlösningar.

Body

Skydds- och komfortplagg med integrerade ClimSel PCM-element kan ge yrkesmän, idrotts­män och arbets- eller sällskapsdjur ett autonomt system för skydd mot värme- eller kylbelastning. 

Equipment

Kylning och temperaturstabilisering av elektronisk och mekanisk utrustning. ClimSela PCM ger säkert skydd vid tillfälliga temperaturtoppar, samt cykliska svängningar i omgivande temperatur.

climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50