• Climator Appliction Equipment Sv

Vi ser en ökande mängd förfrågningar från ledande elektronikföretag världen över kring applikationer för att temperaturskydda den egna utrustningen. ClimSel ger tveklöst stora möjligheter att temperatursäkra den elektroniska utrustningen och trygga dess drift över tid.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Equipment

climsel c24  climsel c32   climsel c48
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50