• Climator Appliction Body

Effektiv idrottsutövning handlar bland annat om korrekt uppvärmning och avkylning. Genom västar och andra kläder där ClimSel integrerats i plagget minskar skaderiskerna och prestationsförmågan intensifieras. Idag utnyttjas dessa lösningar av idrottsutövare och racerförare på elitnivå.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Body

climsel c21   climsel c24   Climsel C28
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50