• Climator Appliction Body

Brandmän, militär och stålverksarbetare är exempel på yrkeskategorier som utsätts för onormala arbetsmiljötemperaturer. Med ClimSel som en nyckelkomponent i arbets- och skyddskläder kan dessa laddas i ett temperaturintervall som motverkar de höga arbetstemperaturerna. För personal som arbetar i kyllager laddas istället arbetskläderna i temperaturnivåer kring rumstemperatur. I båda fallen kan sedan arbete utföras med god temperaturergonomi.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Body

climsel c21   climsel c24   Climsel C28
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50