• Climator Appliction Transport Sv

En transportlösning med ClimSel skapar en temperaturstabilisering som verkligen sträcker sig hela vägen från avsändare till mottagare, och inte enbart från kylterminal A till kylterminal B. I många situationer måste det temperaturstabila mikroklimatet hålla ända fram till användaren. ClimSel är den perfekta lösningen

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Transport

Climsel C 21     climsel c 18    climsel c7   climsel c10  climsel c21  climsel c24

 

PRODUKTKATALOG

    climsel-system-katalog.pdf
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50