• Climator Appliction Transport Sv

ClimSel är ett betydligt mer miljövänligt, modernt och kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionella kyltransporter, eller användning av exempelvis farlig kolsyreis. ClimSel ger ett avsevärt mindre CO2-avtryck och kan, vid korrekt lagring, återanvändas under mycket lång tid. Stigande energipriser och ökande miljömedvetenhet talar för ClimSel som framtidens lösning.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Transport

Climsel C 21     climsel c 18    climsel c7   climsel c10  climsel c21  climsel c24

 

PRODUKTKATALOG

    climsel-system-katalog.pdf
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50