• Climator Appliction Transport Sv

En transportlösning med ClimSel skapar en temperaturstabilisering som verkligen sträcker sig hela vägen från avsändare till mottagare, och inte enbart från kylterminal A till kylterminal B. I många situationer måste det temperaturstabila mikroklimatet hålla ända fram till användaren. ClimSel är den perfekta lösningen

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Transport

Climsel C 21climsel c 18 climsel c7 climsel c10 climsel c21 climsel c24
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50     climator@climator.com