• Climator Appliction Room Sv

Room 1 300x194

Utmaningarna för dagens fastighetsdrift är stora. Krav på sänkt energianvändning och miljövänligare drift, ökande energipriser och dessutom alltmer skärpta myndighetskrav och EU-regler är exempel. Att utnyttja tillgänglig gratisenergi eller lågtariffenergi med hjälp av ClimSel-lösningar är en smart väg att gå. Då kan solenergi, överskottsvärme, uteluftskyla eller billig fjärrvärme lagras enkelt och användas när den verkligen behövs.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Room

climsel c21 climsel c24climsel c48climsel c58
climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50