• Climator Appliction Room Sv

Room 2 300x194

Genom att fånga exempelvis solenergi via vattenburna solfångare kan energin smidigt lagras i vattentankar tillsammans med ClimSel. Det gör att den solenergi som fångas under dagen, genom ClimSels fasförändrande egenskaper, kan lagras och utnyttjas under den del av dygnet då uppvärmning behövs. Det ger avsevärt reducerade energikostnader liksom smidig anslutning till befintliga vattenburna system.

Download

Typiska ClimSel-produkter för område Room

climsel c21  climsel c24  climsel c48  climsel c58

climator logo 680px 300x53

Mejselvägen 15, SE-541 34 Skövde, Sweden     +46 (0)500 48 23 50